Dư toán chi phí cho Fortuner 2.4AT 4x2 Đen - 218Fortuner 2.4AT 4x2

Khu vực I:

Gồm các thành phố trực thuộc Trung Ương (vd: Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)

Khu vực II:

Gồm các thành phố trực thuộc trực thuộc tỉnh(vd: Tiền Giang, Long An, Bến Tre,...)

Khu vực III:

Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên(vd: Các huyện thuộc tỉnh trong khu vực 2)

Cá nhân Doanh nghiệp
KV Tiền Giang
KV Long An, Bến Tre
KV Khác
BH PTI (1.45%)
BH Bảo Việt (1.5%)
BH PVI (1.35%)
Dư toán chi phí lăn bánh
Phiên bản xe
Fortuner 2.4AT 4x2 1.096.000.000
Chi phí đăng ký
- Phí trước bạ
- Phí đăng ký biển số
- Phí đăng kiểm
- Phí bảo hiểm TNDS (1 năm)
- Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
Phí dịch vụ
Bảo hiểm thân xe (không kinh doanh)
Màu xe
Đen - 218
Giá trên đây chỉ là tạm tính.
Giá thực tế có thể chênh lệch +- 10%