Dư toán chi phí cho Fortuner 2.4MT 4x2 Nâu 4W9Fortuner 2.4MT 4x2

Khu vực I:

Gồm các thành phố trực thuộc Trung Ương (vd: Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)

Khu vực II:

Gồm các thành phố trực thuộc trực thuộc tỉnh(vd: Tiền Giang, Long An, Bến Tre,...)

Khu vực III:

Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên(vd: Các huyện thuộc tỉnh trong khu vực 2)

Cá nhân Doanh nghiệp
KV Tiền Giang
KV Long An, Bến Tre
KV Khác
BH PTI (1.45%)
BH Bảo Việt (1.5%)
BH PVI (1.35%)
Dư toán chi phí lăn bánh
Phiên bản xe
Fortuner 2.4MT 4x2 1.033.000.000
Chi phí đăng ký
- Phí trước bạ
- Phí đăng ký biển số
- Phí đăng kiểm
- Phí bảo hiểm TNDS (1 năm)
- Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
Phí dịch vụ
Bảo hiểm thân xe (không kinh doanh)
Màu xe
Nâu 4W9
Giá trên đây chỉ là tạm tính.
Giá thực tế có thể chênh lệch +- 10%